Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΚΟΤΣΕ ΝΤΕΛΤΣΕΦ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δικαιούχου 5 – Δήμος Γκότσε Ντέλτσεφ για την υλοποίηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου «Αποτελεσματικότητα υδατικών πόρων και σωστή χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού» / Water Rescue / – 149...

Greece-Bulgaria

Γιατί WATER RESCUE

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60, η Οδηγία για το Πόσιμο Νερό 98/83 &η στρατηγική EU2020 προς την κατεύθυνση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής βιωσιμότηταςαποτελούν το έναυσμα της εναρμόνισης της νομοθεσίας. Σε...