Συνεργάτες

Κύριος Δικαιούχος

nimble_asset_DeyaKomotinis

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής

nimble_asset_DeyaThermis_2

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Θέρμης

nimble_asset_University-of-Thessaly

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

nimble_asset_Kardzali_2

Kardhzali Municipality

nimble_asset_Gotse_Delchev_2

Gotse Delchev Municipality

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού

LB (PB1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής Greece
PB2 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Θέρμης Greece
PB3 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Greece
PB4 Δημοτική Αρχή Kardzhali Bulgaria
PB5 Δημοτική Αρχή Gotse Delchev Bulgaria
PB6 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού Greece